• SKC. MACHINERY CO. LTD.

    ผลิตและจำหน่ายเครื่องบรรจุน้ำดื่ม เครื่องบรรจุน้ำดื่มคุณภาพดี | เอสเคซี. แมชินเนอรี่ บจก.

    เครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบซุปเปอร์บล็อค           เครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบซุปเปอร์บล็อค เป็นออกแบบเครื่องสำหรับการบรรจุด้วยความเย็นหรือร้อนที่ใช้กับขวด  PET เช่น เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ น้ำมันพืช และของเหลวทุกชนิด ๆ โดยที่เครื่องจะประกอบด้วย เครื่องล้างอัตโนมัติภายในขวด เครื่องบรรจุ-เครื่องขันฝาอยู่บนฐานเดียวกัน โดยเครื่องลักษณะนี้จะจับที่วงแหวนของคอขวด           ซึ่งมีขนาดของคอขวดที่เท่ากันดังนั้นการบรรจุขวดเล็กหรือใหญ่จึงทำการบรรจุและเปลี่ยนขนาดขวดได้ง่ายเหมาะสำหรับการบรรจุที่ต้องการความเร็วสูง           ตัวเครื่องประกอบขึ้นจาก สแตนเลส สตีล #304 เหมาะสำหรับกับงานอาหารและเครื่องดื่มและจุดสัมผัสสามารถเลือกใช้ สแตนเลส สตีล #316Lและควบคุม ด้วย PLC บริษัท เอสเคซี. แมชินเนอรี่ จำกัด  …