• ตลับลูกปืน
  SINMUNKONG BEARING CO LTD.

  ประโยชน์หลากหลายของตลับลูกปืน | สินมั่นคง แบริ่งส์ บจก.

  ตลับลูกปืนถูกนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมด้านใดบ้าง             ตลับลูกปืน หรือ Bearing คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการรองรับการหมุนของเพลา ตลับลูกปืนมีหน้าที่ในการส่งแรงและพลังงานจากเพลาไปที่ฐานเครื่องยนต์ เพื่อลดแรงเสียดทาน และยังช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร ตลับลูกปืนถูกใช้งานอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆดังนี้    ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก  ตลับลูกปืนอุตสาหกรรมต่างๆ         – ตลับลูกปืนอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลับลูกปืนถูกพบได้บ่อยในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะตลับลูกปืนสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเพลา ขับเคลื่อนล้อ ตลับลูกปืนยังช่วยลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์ สำหรับตลับลูกปืนที่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้แก่ ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม เป็นต้น          – ตลับลูกปืนอุตสาหกรรมก่อสร้าง สำหรับในอุตสาหกรรมก่อสร้างตลับลูกปืนถูกใช้ในการป้องกันแผ่นดินไหว เพื่อให้โครงสร้างสามารถแยกออกจากพื้นที่ฐานได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ …

 • ตลับลูกปืน
  SINMUNKONG BEARING CO LTD.

  หน้าที่ของตลับลูกปืนเม็ดเรียว | สินมั่นคง แบริ่งส์ บจก.

  ตลับลูกปืนเม็ดเรียวคืออะไร              ตลับลูกปืนเม็ดเรียว หรือ แบริ่งส์ลูกปืนเม็ดเรียว (Taper Roller Bearings) เป็นตลับลูกปืนอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง ตลับลูกปืนชนิดนี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถรับแรงทั้งแนวรัศมีและแนวแกนได้ ตลับลูกปืนเม็ดเรียวมีลูกกลิ้งเป็นลักษณะรูปทรงกรวย  สามารถรับแรงได้สองทิศทาง การใช้งานของตลับลูกปืนเม็ดเรียว ส่วนใหญ่แล้วตลับลูกปืนเม็ดเรียวมักใช้เป็นคู่ เพราะตลับลูกปืนเม็ดเรียวมีการปรับช่องว่างภายในระหว่างแนวแกนและแนววงแหวนได้อย่างอิสระ โดยตลับลูกปืนชนิดนี้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ มุมปกติ มุมปานกลาง และมุมชัน      สำหรับอายุการใช้งานของตลับลูกปืนเม็ดเรียว หรือ แบริ่งส์ลูกปืนเม็ดเรียว ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานจริง เหมือนกับตลับลูกปืนชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ตลับลูกปืนทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แม้ว่าเราจะใช้งานตลับลูกปืนด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตาม แต่ก็ควรต้องหมั่นตรวจสอบตลับลูกปืนสม่ำเสมอ    ตลับลูกปืนเม็ดเรียว   …

 • ตลับลูกปืน
  SINMUNKONG BEARING CO LTD.

  วิธีการบำรุงดูแลรักษาตลับลูกปืน

  วิธีการบำรุงดูแลรักษาตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเป็นตัวที่ช่วยในการเพิ่มสรรถนะให้กับเครื่องจักร แต่ตลับลูกปืนก็ต้องรับกับความเสียดสีกันของชิ้นส่วนวัสดุ อาจทำให้การทำงานของตลับลูกปืนลดประสิทธิภาพลง หรือเกิดการชำรุดเสียหายได้  ดังนั้นตลับลูกปืนควรที่จะได้สารหล่อลื่นอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยลดแรงเสียดสีในการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องจักร จึงต้องดูแลรักษาตลับลูกปืน เพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดอุบัติเหตุ ผิดพลาด หรือความเสียหายในการทำงานของฃองเครื่องจักร โดยมีวิธีการดูแลรักษาดังนี้ การล่อลื่นด้วยจาระบี การล่อลื่นด้วยจาระบีนั้นง่ายต่อการใช้งาน เหมาะกับตลับลูกปืนที่ความเร็วในการหมุนรอบที่ต่ำถึงปานกลาง เพื่อลดการเสียดสีกันของเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่ง ป้องกันการสึกหรอ การเลือกใช้จาระบีและปริมาณที่ใช้ในการหล่อลื่อเครื่องจักรควรใช้ในปริมาณที่ถูกต้อง การใช้จาระบีในปริมาณที่มากเกินไปอาจเป็นสาเหตุทำให้อุณภูมิในการทำงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานของตลับลูกปืนแต่ละประเภท เพื่อทำให้ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น การล่อลื่นด้วยน้ำมัน การล่อลื่นด้วยวิธีนี้มันใข้กับตลับลูกปืนที่มีความเร็วรอบสูง หรือมีอุณภูมิการทำงานที่สูงเกินขีดจำกัดของจาระบี การเลือกใช้ประเภทของน้ำมันหล่อลื่น พิจารณาจากความเร็วรอบ อุณหภูมิในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความหนืดที่ต้องการใช้ในการหล่อลื่อกับตลับลูกปืน น้ำมันหล่อลื่นที่นิยมใช้ได้แก่ น้ำมันแร่ น้ำมันสงเคราะห์ น้ำมันจากสัตว์และพืช ทั้งนี้ ควรเลือกใช้น้ำมันและปริมาณตามที่คู่มือการใช้งานแนะนำ ควรมีการตรวจสอบสภาพของตลับลูกปืนอยู๋สม่ำเสมอ โดยตรวจสอบอุณหภูมิ การสั่น ระดับเสียง โดยการตรวจสอบเบื้องต้นนี้เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาในการทำงาน และลดความเสียหายของเครื่องจักรได้…

 • ตลับลูกปืน
  SINMUNKONG BEARING CO LTD.

  มาทำความรู้จักเกี่ยวกับประเภทของตลับลูกปืน

  ตลับลูกปืนคืออะไร ตลับลูกปืน (Bearing) คืออุปกรณ์ที่ใช้รองรับในการหมุนของเพลา โดยหน้าที่ของตลับลูกปืนนั้นถ่ายทอดแรงที่เกิดขึ้นจากเพลาไปสู่ฐานเครื่องยนต์ และยังช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ลดการสึกหรอ เป็นการช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องจักร ประเภทและคุณสมบัติของตลับลูกปืน 1.ตลับลูกปืนร่องลึก มีรางร่องลึกที่มีความละเอียดสูง ด้วยการสัมผัสระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งนั้นทำให้ตลับลูกปืนร่องลึกสามารถรับแรงรุนได้สองทิศทาง เหมาะกับการนำไปใช้งานที่ต้องการความเร็วและความทนทาน ตลับลูกปืนประเภทนี้แยกส่วนไม่ได้  จึงเป็นที่นิยมที่นิยมและนำไปใข้งานค่อนข้างหลากหลาย 2.ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม เป็นตลับลูกปืนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเพลา สามารถกำหนดตำแหน่งของเพลาได้สองทิศทาง ออกแบบเพื่อให้ได้รับแรงรวมได้ เหมาะกับการใช้งานที่รับแรงรวมในแนวรัศมีและแนวแกนกระทำต่อลูกปืนพร้อมกัน 3.ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก สามารถรับแรงกระแทกได้ดี มีความแข็ง สามารถรองรับแรงกดในแนวรัศมีที่มีปริมาณมาก ลดปัญหาการเยื้องแนวของเพลา ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นตลับลูกปืนได้ เหมาะกับการใช้งานที่สามารถรับแรงในแนวรัศมีที่สูง ความเร็วในการใช้งานปานกลาง 4.ตลับลูกปืนเม็ดเรียว ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับรองรับแรงรวม ในแนวรัศมีผสมกับแนวแกน ทั้งการออกแบบเพื่อลดปัญหาการเยื้องของเพลา ลดแรงเสียดทานจากแรงบิด ตลับลูกปืนประเภทนี้สามารถแยกชิ้นส่วนได้ ผิวสัมผัสถูกออกแบบให้เกิดการสร้างชั้นฟิล์มหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับการเยื้องแนวของเพลา รับแรงในแนวรัศมีได้ดี อีกทั้งยังรับแรงในแนวแกนได้สองทิศทาง ตลับลูกปืนใช้ฃานได้ทั้งแบบติดตั้งบนปลอกปรับขนาดเพลา หรือปลอกสวมเพลา 6.ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมทิศทางเดียว…