• MAHATHON ELECTRIC LTD. PART.

    เคเบิ้ลแกลนด์ คืออะไร | มหาธน อีเลคทริค

    เคเบิ้ลแกลนด์         เคเบิ้ลแกลนด์ นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่บีบรัดสายไฟให้แน่น ไม่ขยับเขยื้อน และแข็งแรง เพื่อป้องกันการขยับของสายไฟและความเสียหาย ซึ่งจะยึดติดกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามตู้คอนโทรลหรือกล่องสายไฟ นอกจากนี้ เคเบิ้ลแกลนยังมีส่วนช่วยในการป้องกันสภาวะแวดล้อมต่างๆ ให้กับสายไฟ เช่นกันน้ำ แสงแดด ฝุ่น ไม่ให้เข้าไปภายในอุปกรณ์ได้  เคเบิ้ลแกลนด์ มีกี่ประภท 1. เคเบิ้ลแกลนทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล, เคเบิ้ลแกลนโลหะ 2. เคเบิ้ลแกลนป้องกันกระแสรบกวน 3. เคเบิ้ลแกลนสแนตเลส 4. เคเบิ้ลแกลนพลาสติก 5. เคเบิ้ลแกลนมารีน 6. ปลั๊กอุดรูเคเบิ้ลแกลน 7. ลดขนาดเคเบิ้ลแกลน 8. เพิ่มขนาดเคเบิ้ลแกลน 9.…