• C.C.M. SERVICE LTD. PART.

    สาระน่ารู้เกี่ยวกับแมคคานิคอลซีล โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.

    แมคคานิคอล ซีล คืออะไร        แมคคานิคอลซีล (mechanical face seal) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการรั่วไหล เป็นซีลกันรั่วชนิดหนึ่งที่ช่วยป้องกันการรั่วซึมของของเหลวต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำ ปั๊มจุ่ม ปั๊มหอยโข่ง เครื่องผสม เครื่องกวน และคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆได้อีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ของแมคคานิคอล ซีล เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวหรือก๊าซนั้นๆรั่วออกมาสู่บรรยากาศภายนอก ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเข้าไปสู่ภายใน แมคคานิคอล ซีล CM 560A-B-C แมคคานิคอล ซีล CM 560D ผู้นำเข้าและจำหน่ายแมคคานิคอลซีล ชิ้นส่วนมอเตอร์ปั๊ม ที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม       ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม.…