• BOONYIUM AND ASSOCIATES CO. LTD.

    ลักษณะของบอยเลอร์หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ดี โดย บุญเยี่ยมและสหาย บจก.

    บอยเลอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ? บอยเลอร์ แต่ละแบบ มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันออกไป ซึ่งบอยเลอร์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้       – โครงสร้างของบอยเลอร์มีความแข็งแรงและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม – ปลอดภัยในการใช้งาน – อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้กับบอยเลอร์ ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับหม้อน้ำโดยตรง – มีพื้นที่สำหรับถ่ายเทความร้อนได้ดี – สามารถตรวจและซ่อมแซมทุกส่วนของเครื่องกำเนิดไอน้ำได้ – มีพื้นที่มากพอสำหรับเก็บไอน้ำ – ห้องเผาไหม้ต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ […] Continue Reading เครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดท่อน้ำ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ boonyium.brandexdirectory.com www.boonyium.com บอยเลอร์.net _____________________________________________________________ สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace www.brandexdirectory.com เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย www.pagesthai.com เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ…