• BMC THAILAND CO.LTD

  ร้านถ่ายเอกสาร ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ในยุคดิจิทัล ? | ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

  ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว ให้บริการเกี่ยวกับงาน Print-Scan-Copy แบบแปลน A2/A1/A0 ทั้งสีและขาวดำ              ว่าด้วยเรื่อง ร้านถ่ายเอกสาร ในปัจจุบันยังมีความสำคัญอยู่ไหมในยุคยุคดิจิทัล ที่หลายๆบ้านมักจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้วยเครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็กไว้ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปร้านถ่ายเอกสาร ทั้งนี้ ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี ยังมองเห็นถึงความสำคัญของร้านถ่ายเอกสารอยู่มากการรันตีด้วยลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจำนวนมากตลอดที่เปิดให้บริการมานั้นว่าทุกท่านยังคงต้องพึ่งเอกสารในรูปแบบของกระดาษจำนวนมาก              จึงทำให้ธุรกิจร้านถ่ายเอกสารยังคงมีความสำคัญกับทุกคนอยู่ สังเกตง่ายๆ จาก นักเรียนและนักศึกษา ที่ยังต้องอาศัยร้านถ่ายเอกสารในการทำงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และรายงานต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้กระดาษจำนวนมากและมีการปริ้นซ์เอกสาร ซึ่งแน่นอนว่าหากจะต้องปริ้นซ์เองคงต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ดังนั้นท้ายที่สุดแล้วร้านถ่ายเอกสารยังคงมีความสำคัญกับทุกคนอยู่ ทำให้ธุรกิจถ่ายเอกสารจึงยังคงโลดแล่นต่อไปได้อีกยาวนานพอสมควร แต่การจะก้าวข้ามสู่อนาคตเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้หลายๆ แห่งก็เริ่มมีการปรับตัวนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อให้เท่าทัน…

 • BMC THAILAND CO.LTD

  ร้านถ่ายเอกสาร ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ในยุคดิจิทัล ? | ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

  ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว ให้บริการเกี่ยวกับงาน Print-Scan-Copy แบบแปลน A2/A1/A0 ทั้งสีและขาวดำ                ว่าด้วยเรื่อง ร้านถ่ายเอกสาร ในปัจจุบันยังมีความสำคัญอยู่ไหมในยุคยุคดิจิทัล ที่หลายๆบ้านมักจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้วยเครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็กไว้ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปร้านถ่ายเอกสาร ทั้งนี้ ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี ยังมองเห็นถึงความสำคัญของร้านถ่ายเอกสารอยู่มากการรันตีด้วยลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจำนวนมากตลอดที่เปิดให้บริการมานั้นว่าทุกท่านยังคงต้องพึ่งเอกสารในรูปแบบของกระดาษจำนวนมาก              จึงทำให้ธุรกิจร้านถ่ายเอกสารยังคงมีความสำคัญกับทุกคนอยู่ สังเกตง่ายๆ จาก นักเรียนและนักศึกษา ที่ยังต้องอาศัยร้านถ่ายเอกสารในการทำงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และรายงานต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้กระดาษจำนวนมากและมีการปริ้นซ์เอกสาร ซึ่งแน่นอนว่าหากจะต้องปริ้นซ์เองคงต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ดังนั้นท้ายที่สุดแล้วร้านถ่ายเอกสารยังคงมีความสำคัญกับทุกคนอยู่ ทำให้ธุรกิจถ่ายเอกสารจึงยังคงโลดแล่นต่อไปได้อีกยาวนานพอสมควร แต่การจะก้าวข้ามสู่อนาคตเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้หลายๆ แห่งก็เริ่มมีการปรับตัวนำเทคโนโลยีต่างๆ…

 • BMC THAILAND CO.LTD

  บริการถ่ายแบบแปลน ปริ๊นท์ งานสแกนรวดเร็ว งานเร่งด่วนยินดีบริการ | บีเอ็มซี

  ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี บริการถ่ายแบบแปลนปริ๊นท์ งานสแกนรวดเร็ว งานเร่งด่วนยินดีบริการ บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) บริการถ่ายเอกสาร งานด่วนรอรับได้เลย         เราให้บริการมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงาน Print/Scan ขาวดำ A4 โดยใช้ความเร็วถึง 135 แผ่นต่อนาทีดังนั้นงานเร่งงานด่วน เราทำได้ตามความต้องการแล้วเรายังให้บริการเย็บเล่มแบบแปลนออกมาเป็นแบบหนังสือสำหรับส่งมอบงานงวดสุดท้าย แก่เจ้าของโครงการมีบริการพิมพ์เขียวระบบดิจิตอล ไรเกลิ่นแอมโมเนียแบบดูสะอาด บนกระดาษสีฟ้า สามารถปริ้นท์จากซอฟท์ได้เลย                           –  ร้านถ่ายเอกสารพัฒนาการ,ร้านถ่ายเอกสารสวนหลวง,ร้านถ่ายเอกสารกรุงเทพ – …

 • BMC THAILAND CO.LTD

  6 การเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิต | ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

              6 การเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิตที่มือใหม่ควรรู้ 1.  การเข้าเล่มแบบกาวหัว วิธีการเข้าเล่มแบบกาวหัวคือการเอากระดาษมาเรียงกันเป็นตั้ง จากนั้นก็ทากาวที่สันกระดาษเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทสมุดฉีก, บิลเล่ม, กระดาษก้อน, หรือกระดาษโน้ต 2.  การเข้าเล่มแบบไสกาว จะนำเอากระดาษที่เรียงหน้าแล้วมาไสกระดาษด้านข้าง จากนั้นจึงนำไปทากาวรวมเป็นเล่มนิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท นิตยสาร, แค็ตตาล็อก, โฟโต้บุ๊ค หนังสือเรียน 3.  การเข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว เป็นการเข้าเล่มโดยจะต้องจัดชุดแบบมุงหลังคาแบ่งเป็นเล่มเล็ก ๆ และเย็บด้วยด้ายก่อน แล้วนำไปใสกาวอีกทีเหมาะกับงานพิมพ์ที่มีความหนามาก เช่น พจนานุกรม ดิกชันนารี สารานุกรม 4.  การเข้าเล่มแบบเย็บแม็คมุงหลังคา นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่มีจำนวนหน้าน้อย ๆ ในการเข้าเล่มแบบนี้จะต้องหาร 4 ลงตัว  สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bmcdigitalprint.com

 • BMC THAILAND CO.LTD

  วิธีการเข้าเล่มงานพิมพ์ | ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

  เข้าเล่มงานพิมพ์คืออะไร         การเข้าเล่ม  เป็นหนึ่งในกระบวนการงานหลังพิมพ์ ที่สามารถจะทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ของคุณอย่างเช่น หนังสือ สมุด นิตยสาร แคตตาล็อก แมกกาซีน เป็นต้น สมบูรณ์แบบ การเข้าเล่มหนังสือมีหลายวิธี แต่ที่นิยมกันจะมีดังนี้ วิธีการเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิต         1. การเข้าเล่มแบบใสกาว  จะนำเอากระดาษที่เรียงหน้าแล้วมากระดาษด้านข้างก่อน นำไปทากาวรวมเป็นเล่ม โดยที่การเข้าเล่ม การเข้าเล่มแบบใสกาวเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะรวดเร็ว ราคาถูก งานออกมาเรียบร้อย ส่วนมากจะนิยมเข้าเล่มประเภท นิตยสาร หนังสือเรียน         2. การเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา…

 • BMC THAILAND CO.LTD

  ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข

  6 การเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิต !!             1.  การเข้าเล่มแบบกาวหัว วิธีการเข้าเล่มแบบกาวหัวคือการเอากระดาษมาเรียงกันเป็นตั้ง จากนั้นก็ทากาวที่สันกระดาษเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทสมุดฉีก, บิลเล่ม, กระดาษก้อน, หรือกระดาษโน้ต 2.  การเข้าเล่มแบบไสกาว จะนำเอากระดาษที่เรียงหน้าแล้วมาไสกระดาษด้านข้าง จากนั้นจึงนำไปทากาวรวมเป็นเล่มนิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท นิตยสาร, แค็ตตาล็อก, โฟโต้บุ๊ค หนังสือเรียน 3.  การเข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว เป็นการเข้าเล่มโดยจะต้องจัดชุดแบบมุงหลังคาแบ่งเป็นเล่มเล็ก ๆ และเย็บด้วยด้ายก่อน แล้วนำไปใสกาวอีกทีเหมาะกับงานพิมพ์ที่มีความหนามาก เช่น พจนานุกรม ดิกชันนารี สารานุกรม 4.  การเข้าเล่มแบบเย็บแม็คมุงหลังคา นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่มีจำนวนหน้าน้อย ๆ ในการเข้าเล่มแบบนี้จะต้องหาร 4 ลงตัว 5.  การเข้าเล่มแบบเย็บหมุด คือการเข้าเล่มแบบตอกหมุด 2…